Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Bu bölüm anne sağlığının önemini kavrayabilen; ebelik temel kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini benimseyen; hamilelik ve doğumla ilgili sağlık durumundan riskli durumları ve sapmaları erken tespit edebilen, hemşirelik eğitimi danışmanlığı tekniklerini sağlığın yeniden kazanılması ve sürdürülmesi sürecinde kullanabilen; anne ve bebek sağlığı için gerekli olan aile planlaması danışmanlığı hizmetini verebilen; kadını ve ailesini hamilelik öncesi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerinde toplum içinde bütüncül bir bakış açısıyla ele alabilen ebe yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde, özellikle sağlığı koruma ve bireysel merkezli bakım konularında güncel gelişmeleri izleyen ve aktaran bir eğitim sürdürülmektedir. Program öğrenme hedeflerine göre öğrenciler verilen zorunlu derslerin yanı sıra, tercihlerine göre seçmeli dersler ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre hem profesyonel hem de kişisel gelişim açılarından geliştirilirler. Öğrenciler ayrıca iyi donanımlı bir laboratuvar ortamında birçok mesleki beceri edinme fırsatına da sahiptir. Laboratuvar uygulamalarını takiben, farklı hastaneler ve kurumlar program sırasında edinilen somut bilgi ve becerileri sağlar.