Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Bölüm ders programının içeriği ve mezun olacak öğrencilerin sahip olması hedeflenen özellikler açısından önemli ayrıcalıklar gösterir. Bu bölüm; birey/ aile ve topluma “Planlı Hemşirelik Bakımı” yolu ile, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmetini sağlayan, sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışan, eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik uygulamalarını geliştiren hemşireler yetiştirmeyi hedefler. Bölümde özellikle sağlığın korunması ve birey merkezli bakım ilkesi doğrultusunda güncel gelişmeleri izleyen ve aktaran bir eğitim yürütülür. Bölüm öğrenme hedefleri gereği öğrencilere verilen zorunlu dersler yanında kendi tercihlerine sunulan seçmeli dersler ile öğrenciler ilgi alanları doğrultsunda hem mesleki hem de kişisel gelişim açısısından donanırlar. Ayrıca öğrenciler donanımlı bir laboratuvar ortamında bir çok mesleki beceriyi deneyimleme şansına sahiptirler. Laboratuvar uygulamaları sonrası farklı hastane ve kurumlarda program boyunca kazanılan bilgi ve becerilerin somutlaşması sağlanır.