Beslenme ve Diyetetik

Program Dili
Türkçe

Kimler Başvurabilir?

TC vatandaşı öğrenciler
KKTC vatandaşı öğrenciler
Uluslararası öğrenciler

Bilgi
Program kapsamında, toplumun beslenme durumunun saptanması; sorunlar ile önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi; ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması; besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi; besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi incelenecektir. Beslenme kavram ve kuramlarına hakim; bilgisini sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecek nitelikte; sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi için toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesini sağlayacak personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada beslenme sağlığı desteğine gereksinim duyan bireylere bu alanlarda verilecek destek konusunda kalifiye personel istihdamı da gündeme gelmektedir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünün amacı; sosyal hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan yeteneklere sahip, gelişime açık, vizyonu olan ve hizmet alanının ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı bilgi altyapısına sahip sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. Düzensiz beslenmenin artması, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenler, beslenme ve diyetetiğe duyulan ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın beslenme ve diyetetik uygulamaları sunacak veya müdahaleleri gerçekleştirilecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip beslenme ve diyetetik uzmanlarının yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.

L
o
a
d
i
n
g