Dersler Hakkında

Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bölümde Beslenme ve Diyetetik disiplinine ilişkin temel bilgilerin aktarılmasına ilave olarak uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Beslenme ve diyetetiği tüm yönleriyle ele alabilmek için interdisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle program oluşturulurken sağlık yönetimi – psikoloji – biyoloji dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına dönük derslere yer verilmiştir.