Çocuk Gelişimi

Program Dili
Türkçe

Kimler Başvurabilir?

TC vatandaşı öğrenciler
KKTC vatandaşı öğrenciler
Uluslararası öğrenciler

Bilgi
Çocukların, çevresine uyum gösterebilmeleri için, yaşına göre eğitim programları ile onları geleceğe hazırlayan, çağın gereklerine uygun olacak düzeyde, çocuğun çok yönlü gelişmesini hedef alan programlar hazırlayan, doğum öncesi dönemden başlayarak, risk faktörlerini saptayabilen, risk altındaki çocuklar için önleyici yaklaşımları belirleyebilen ve ebeveynlerini bilinçlendirilebilen “Çocuk Gelişimci”leri yetiştirmektir. Nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenlerden dolayı çocuk gelişimci ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın çocuk gelişimi eksenli uygulamaları sunacak veya sistemleri geliştirecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip çocuk gelişimcilerin yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.