Dersler Hakkında

Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bölümde çocuk gelişimi ve eğitimi bilimine ilişkin temel bilgilerin edinimine ek olarak uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Okul öncesi eğitimi, tüm yönleriyle ele alınabilmesi için interdisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle program oluşturulurken eğitim – sosyoloji – felsefe – psikoloji – bilgi ve iletişim teknolojileri dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına dönük derslere de yer verilmiştir.