Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, “Fizyoterapist” unvanını alacaklardır. – Tüm özel ve kamu hastaneleri
– Aile Sağlığı Merkezleri
– Tıp Merkezleri
– Toplum Sağlığı Merkezleri
– Rehabilitasyon Merkezleri
– Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları
– Yaşlı Bakım Evleri
– Okullar
– İşyeri Sağlık Birimleri
– Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar
– Acil Sağlık Hizmetlerinde
– Fizik Tedavi Merkezleri