Eğitim Olanakları

Eğitim Olanakları

Her iki bölümde de eğitimler teorik, klinik öncesi beceri labotatuvarları ve klinik eğitimler şeklinde yürütülür. Bölümde iki ayrı beceri labaratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb.) olanak veren iki adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen bir simulasyon maketi, doğum eylemi uygulamları yapılabilen bir gebe simulasyon maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti bulunur. Laboratuvarlarda öğrenciler küçük grup çalışmaları yaparak mesleğin gereği olan her türlü uygulamayı yapma fırsatı bulurlar. Bölüm eğitimlerini kendi kadrosunda bulunan üç profesör, üç yardımcı doçent ve beş öğretim görevlisi ile sürdürülür. Bu eğitici kadronun yanında üniversitenin eğitmen kadrosundan da yararlanılır. Hemşirelik Bölümünde Türkçe eğitim veren “Hemşirelik” ve İngilizce eğitim veren “Nursing” bölümleri bulunur.