Hemşirelik

Program Dili
İngilizce

Kimler Başvurabilir?

KKTC vatandaşı öğrenciler
Uluslararası öğrenciler

Bilgi

Hemşirelik, sağlığın korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde ise gerekli tedavi ve bakım sağlanabilmesini planlayan, uygulayan, değerlendiren bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Akademik ve teknolojik gelişmeler içerisinde güncel kalmak ve kanıta-bilgiye dayalı olarak iş görmek zorunda olan, uzmanlaşarak dallara ayrılan bir meslek grubudur.

Hemşireler, bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, sağlık bakım gereksinimlerinin saptanmasında ve bu gereksinimlerin mesleki standartlara göre karşılanabilmesinde en çok ihtiyaç duyulan sağlık profesyonelleridir. Hemşireler sağlığı etkileyebilecek gelişim ve değişimleri duyarlılıkla izleyen ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduran kişilerdir.